Bevaring av kulturminner er viktig. Her er link til Austevoll sin kommunedelplan for kulturminner som gjeld for 2016 – 2028.

Kommunaldelplan for kulturminner 2016 – 2028.