Selbjørn fiskerisogelag vart stifta 14. april 1991.

Formål (frå vedtektene):

Selbjørn Fiskerisogelag skal overta og forvalte arkiv, eigendelar og bevilga andel av kontantbeholdningen etter Selbjørn Fiskarlag, etter at dette gjekk inn i Austevoll Fiskarlag. Laget skal arrangere samankomst for at medlemmene skal kunne dele med kvar andre og andre, gammal og ny fiskerisoge. Laget skal så langt råd er, søkje å få nedteikna og tatt vare på den mest verdfulle del av fiskerisoga, bilder og historiske eigendelar elles.


Kontaktadresse:
Selbjørn Fiskerisogelag
Postboks 87
5799 Bekkjarvik
E-post: sfiskerisogelaget@gmail.com