Me har funne frem fleire godbitar om sildefisket og under er linkar til fleire interessante filmar om emnet.

Klikk på linkane eller bilda under for å starta filmane.

«På jakt etter silda» frå NRK sitt arkiv.

«Sildefiske 1953 – 54» får NRK sitt arkiv.

«Havlandet Herøy – Sunnmøre» av Eldar Ove Voldsund

Vinterfisket på Vestlandet del 1″ av Norway Films.

«Sildefiske med not på Flømann» av Hareide Vest

«Sidefiske 1923» ukjent opphav og uten lyd.

«Vintersildfisket i Norge (1950)» av Norges Fiskarlag.

«Verdens mest moderne fiskefartøy 1955 – Sildefiske ved Ålesund» av Eldar Ove Voldsund.

«Sildefiske Sortland – 1988» frå NRK sitt arkiv.