Kalenderen for 2024 er ferdig og kan kjøpast i butikkar i Austevoll og her på vår heimasida